Điều chuyển tài sản nhà nước tại các tổ chức đơn vị

Thông tin cá nhân - người đại diện nộp hồ sơ
Họ và tên (*):
Số CMND/Hộ Chiếu (*):
Nơi cấp (*):
Ngày cấp (*):
Địa chỉ (*):
Điện thoại (*):
Email (*):
Thông tin đơn vị - tổ chức - chủ đầu tư
Tên tổ chức (*):
Địa chỉ (*):
Điện thoại (*):
Fax :
Thông tin hồ sơ
Nội dung (*):
(Điều chuyển tài sản nhà nước tại các tổ chức đơn vị)
Tên hồ sơ :
Tên hồ sơ :
Tên hồ sơ :
- Loại file đính kèm: pdf, doc, docx, odt... Dung lượng tối đa: 3Mb.
- Các file là bản scan có dấu đỏ.
Mã an toàn :