Thủ tục cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách

Thông tin cá nhân - người đại diện nộp hồ sơ
Họ và tên (*):
Số CMND/Hộ Chiếu (*):
Nơi cấp (*):
Ngày cấp (*):
Địa chỉ (*):
Điện thoại (*):
Email (*):
Thông tin đơn vị - tổ chức
Tên đơn vị (*):
Địa chỉ chi tiết (*):
Điện thoại (*):
Fax :
Thông tin hồ sơ
Cấp mã cho đơn vị (*):
Tên hồ sơ 1 :
Tên hồ sơ 2 :
Tên hồ sơ 3 :
- Loại file đính kèm: pdf, doc, docx, odt... Dung lượng tối đa: 3Mb.
- Các file là bản scan có dấu đỏ.
Mã an toàn :