Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác Xem thêm...

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số vấn đề đặt ra tại cơ quan (02/12/2022)

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. (12/10/2022)

Giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống địa phương tại Bảo tàng Đà Nẵng và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành Điện Hải (22/09/2022)

Công đoàn Sở Tài chính tích cực, tham gia ngày hội ”Hiến máu tình nguyện ” đợt 2 năm 2022 (29/08/2022)

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (22/08/2022)

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thông tin thời sự (02/08/2022)

Hoạt động thắp nến tri ân nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (27/07/2022)

Tổ chức thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Thúy nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022 (26/07/2022)

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) (25/07/2022)

Sinh hoạt chuyên đề quý II chi bộ Thanh tra Sở Tài chính, về “Giáo dục truyền thống cách mạng thành phố Đà Nẵng anh hùng tại khu căn cứ cách mạng K20” (12/07/2022)

Hưởng ứng TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM năm 2022 (01/6/2022 - 08/6/2022) (09/06/2022)

Tổ chức sinh hoạt chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022 (01/06/2022)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và Chuyên đề năm 2022. (26/04/2022)

Nhân dịp năm mới Tết Nhân Dần 2022 (27/01/2022)

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2021 (09/12/2021)

Chi đoàn Sở Tài chính tích cực hưởng ứng tham gia ngày hội ”Hiến máu tình nguyện” đợt 2 năm 2021 (07/12/2021)

Chi đoàn Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” (01/12/2021)

Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021) (19/11/2021)

Những điểm mới Quy định số 37-QĐ/TW (thay thế Quy định 47) về những điều đảng viên không được làm (10/11/2021)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (02/07/2021)