Thông tin giá cả thị trường Xem thêm...

Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá các tháng còn lại trong năm 2022 (09/05/2022)

GIÁ THỊ TRƯỜNG MỘT SỐ MẶT HÀNG TIÊU DÙNG CHỦ YẾU TẠI TPĐN - NGÀY 14/4/2022 (18/04/2022)

Tăng cường công tác Quản lý, điều hành giá năm 2022 (06/04/2022)

Tình hình giá cả thị trường trước Tết ngày 25/01/2022 (tức 23 tháng Chạp Âm lịch) (26/01/2022)

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (25/01/2022)

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần (01/12/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 18/11/2021 (26/11/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 28/10/2021 (29/10/2021)

Tăng cường công tác Quản lý, điều hành Giá trong những tháng cuối năm 2021 (29/09/2021)

Tăng cường công tác Quản lý giá trong tình hình dịch bệnh COVID-19 (23/09/2021)

Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sinh hoạt (02/07/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng - Ngày 10/6/2021 (17/06/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng - Ngày 31/12/2020 (04/01/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 19/11/2020 (20/11/2020)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 02/10/2020 (16/10/2020)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 10/7/2020 (10/07/2020)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 25/6/2020 (26/06/2020)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 9/4/2020 (10/04/2020)

Triển khai quyết liệt các biện pháp bình ổn giá trong thời gian tới (04/03/2020)

Báo cáo Giá cả thị trường Trước, trong và sau Tết Nguyên đán (05/02/2020)