Thông tin giá cả thị trường Xem thêm...

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần (01/12/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 18/11/2021 (26/11/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 28/10/2021 (29/10/2021)

Tăng cường công tác Quản lý, điều hành Giá trong những tháng cuối năm 2021 (29/09/2021)

Tăng cường công tác Quản lý giá trong tình hình dịch bệnh COVID-19 (23/09/2021)

Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sinh hoạt (02/07/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng - Ngày 10/6/2021 (17/06/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng - Ngày 31/12/2020 (04/01/2021)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 19/11/2020 (20/11/2020)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 02/10/2020 (16/10/2020)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 10/7/2020 (10/07/2020)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 25/6/2020 (26/06/2020)

Giá thị trường một số mặt hàng tiêu dùng chủ yếu tại TPĐN đến ngày 9/4/2020 (10/04/2020)

Triển khai quyết liệt các biện pháp bình ổn giá trong thời gian tới (04/03/2020)

Báo cáo Giá cả thị trường Trước, trong và sau Tết Nguyên đán (05/02/2020)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Quyết tâm kiểm soát CPI dưới 4% (05/02/2020)

CPI bình quân 10 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây (31/10/2019)

Tình hình giá cả thị trường một số mặt hàng thiết yếu trong 9 tháng đầu năm 2019 (22/10/2019)

CPI tháng 8/2019 có mức tăng thấp nhất trong ba năm qua (03/09/2019)

Chỉ số giá sản xuất hàng hóa và dịch vụ và chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu Quý 2 năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2019 (23/07/2019)