Thông tin giá cả thị trường Xem thêm...

Kết luận của Phó Thủ tướng về công tác điều hành giá năm 2018(02/03/2018)

Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017 dự báo 2018(17/01/2018)

CPI cả nước tháng 12/2017 tăng 0,21%(03/01/2018)

CPI cả nước tháng 9/2017 tăng 0,59%(19/10/2017)

Tháng 8/2017, CPI cả nước tăng 0,92%(19/10/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 30)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 29)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 28) (28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 27)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 26)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 25)(28/07/2017)

Quản lý điều hành giá: Giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017(05/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 24)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 23)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 21)(19/06/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 20)(23/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 19)(23/05/2017)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2017 không thay đổi so với tháng trước(10/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 18)(10/05/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 17)(10/05/2017)