Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp Xem thêm...

Tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc tiến độ cổ phần hóa (18/05/2022)

Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (25/03/2022)

Cục Tài chính doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (07/03/2022)

Bộ Tài chính đối thoại với DN Hàn Quốc về lĩnh vực thuế, hải quan năm 2022 (23/02/2022)

Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 9/2021 (11/11/2021)

Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (05/11/2021)

Nội dung sửa đổi, bổ sung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (12/10/2021)

Ngày 24-9: Thành ủy và UBND thành phố tổ chức Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” (22/09/2021)

Thủ tướng đánh giá cao đề xuất của Bộ Tài chính về giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, DN (06/08/2021)

Gợi mở các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 (05/08/2021)

Một số quy định tại Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. (30/07/2021)

Quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 (23/07/2021)

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn (13/07/2021)

Một số Quy định về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán (30/03/2021)

Nâng cao tính minh bạch và khai thác hiệu quả thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (29/03/2021)

Bộ Tài chính đề xuất 6 nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa (01/02/2021)

Chuyển đơn vị Sự nghiệp thành Công ty Cổ phần (21/01/2021)

Năm 2021: Tiếp tục duy trì, phát triển bền vững thị trường chứng khoán (19/01/2021)

Cục Tài chính doanh nghiệp: Đạt nhiều bước tiến trong xây dựng cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn (06/01/2021)

Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ (23/12/2020)