Tin chuyên ngành Xem thêm...

Tăng cường Khả năng Chống chịu về Tài chính với Rủi ro Thiên tai và Khí hậu (16/06/2021)

Đà Nẵng đứng thứ 2 cả nước về xếp loại Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI) năm 2020 (04/06/2021)

Một số nội dung trao đổi liên quan đến sửa đổi Luật ngân sách nhà nước (27/04/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (24/02/2021)

Kiểm tra, năm bắt tình hình Quản lý Giá tại thành phố Đà Nẵng năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 (26/01/2021)

“Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo)”. (13/01/2021)

Một số điểm cần chú ý khi kiểm tra hóa đơn, chứng từ (07/01/2021)

Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước qua phân tích, đánh giá kết quả thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố (16/12/2020)

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (10/12/2020)

Một số Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế (09/12/2020)

Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác (08/12/2020)

Một số lưu ý trong công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán năm (07/12/2020)

Triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (02/12/2020)

Hướng dẫn hình thức văn bản về quản lý điều hành giá (23/11/2020)

Triển khai sử dụng phần mềm Cải cách tiền lương (23/11/2020)

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (19/11/2020)

“Công tác quản lý giá, điều hành giá trong năm 2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng” (13/11/2020)

Tăng cường công tác Quản lý giá bằng biện pháp đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (06/10/2020)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hội nghị AFMGM+3 tìm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế (23/09/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (04/09/2020)