Tin chuyên ngành Xem thêm...

Về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (03/07/2019)

Một số nội dung chính quy định về mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng (18/06/2019)

Một số điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (09/05/2019)

4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45% (03/05/2019)

Kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp (10/04/2019)

Một số điểm mới của Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Siêu nhỏ (28/03/2019)

Một số nội dung cơ bản trong công tác xét duyệt, thẩm định tổng hợp quyết toán năm 2018 (06/03/2019)

Một số nội dung liên quan đến Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2019 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (04/03/2019)

Một số quy định mới về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Doanh nghiệp (19/02/2019)

Tăng cường hơn nữa ứng dụng kê khai giá dịch vụ lưu trú du lịch trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 (31/01/2019)

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính theo Nghị định số 165/2018/NĐ-CP: Đồng bộ áp dụng giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước (23/01/2019)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2018/TT-BTC hướng dẫn về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (19/12/2018)

Những nội dung cơ bản của Luật Quản lý nợ Công và các văn bản hướng dẫn (17/12/2018)

Quy định về Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản Công tại cơ quan Nhà nước (17/12/2018)

Tập huấn “Phần mềm Kế toán xã KTXA 6.5” cho cán bộ kế toán 56 phường, xã. (17/12/2018)

Một số nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2018 (11/12/2018)

Quy định mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ (28/11/2018)

Một số điểm lưu ý về quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (21/11/2018)

Quy định chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (05/11/2018)

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đến thăm và làm việc với UBND thành phố và các Sở, Ngành để thảo luận về kế hoạch Chương trình AAA và giới thiệu Chương trình cho vay hỗ trợ trực tiếp cho Ngân sách thành phố (29/10/2018)