Tin chuyên ngành Xem thêm...

Tăng cường công tác Quản lý giá bằng biện pháp đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (06/10/2020)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hội nghị AFMGM+3 tìm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế (23/09/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (04/09/2020)

Giám đốc Sở Tài chính gửi thư thăm hỏi nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/08/2020)

Một số điểm mới trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 (17/07/2020)

Quản lý Giá trong tình hình dịch Covid -19 và các biện pháp điều hành Giá năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng (10/07/2020)

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch (26/06/2020)

Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (19/06/2020)

“Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập”. (10/06/2020)

Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 (27/05/2020)

Kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 giảm 50% mức thu, nộp một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (26/05/2020)

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 (05/05/2020)

Những điểm mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (17/03/2020)

Một số điểm mới về quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài (13/03/2020)

Hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (11/03/2020)

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (04/03/2020)

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (22/01/2020)

Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị và dự báo kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020 (15/01/2020)

Cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai (03/01/2020)

Quy định mới về Đấu thầu (03/01/2020)