Trả lời ý kiến Xem thêm...

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Lợi ích của hoá đơn điện tử" (01/12/2021)

Thành phố đang quyết tâm nỗ lực vực dậy, khôi phục kinh tế (29/11/2021)

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện triển khai hóa đơn điện tử (17/11/2021)

Cử tri phường Hòa Xuân phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh (16/11/2021)

Chuyên mục Hỏi đáp (12/11/2021)

Bạn đọc Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng (11/11/2021)

Hổ trợ dịch covid (10/11/2021)

Trả lời câu hỏi về "Phụ cấp theo NQ 38 HĐND TP ĐN:phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ tịch HĐND" (05/03/2020)

Trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mua sắm tập trung (08/05/2019)

Trả lời câu hỏi về lĩnh vực công sản (nợ tiền sử dụng đất) (06/05/2019)