Thi đua - Khen thưởng Xem thêm...

Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính - ngân sách năm 2021 (18/03/2022)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen về tập thể đã hoàn thành xuất sắt 3 nhiệm vụ trọng tân dược UBND thành phố Đà Nẵng giao năm 2021 (18/02/2022)

Tặng Kỷ niệm chương" Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam" (01/11/2021)

Quyết định tặng giải thưởng Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ ba - năm 2021 (30/06/2021)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen xuất sắc về công tác văn thư - lưu trữ năm 2020 (02/06/2021)

Giấy khen cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 (02/06/2021)

Tặng Giấy khen cho cá nhân có bài viết tham gia Cuộc thi viết gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 (31/05/2021)

Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (21/01/2021)

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho 25 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (21/12/2020)

Sở Tài chính ban hành tiêu chí xét chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 (03/11/2020)

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (19/10/2020)

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (19/10/2020)

Giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính ngân sách (07/10/2019)

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 (09/04/2019)

Sở Tài chính nhận bằng khen UBND thành phố về có thành tích xuất sắc trong vận hành Trang thông tin điện tử (03/01/2018)

Sở Tài chính nhận bằng khen UBND thành phố về có thành tích xuất sắc trong cuộc thi bắn pháo hoa thành phố năm 2018 (03/01/2018)

Kết quả bình bầu, suy tôn khen thưởng Khối thi đua sở, ban, ngành năm 2016 đối với Sở Tài chính (11/04/2017)

Giám đốc Sở Tài chính công nhận 03 giải pháp là sáng kiến năm 2016 (13/02/2017)

Thông báo về việc lấy ý kiến đối với các cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố (13/02/2017)

Giao ước thi đua của các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính năm 2017 (17/01/2017)