Tin tức sự kiện Xem thêm...

Gắn việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị của thành phố (18/06/2021)

Giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài của 63 tỉnh, thành phố mới đạt gần 2% dự toán (16/06/2021)

Tất cả các đơn vị, địa phương phải cam kết chịu trách nhiệm nếu có ca mắc mới phát sinh từ nguồn lây ngoài thành phố. (14/06/2021)

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 (14/06/2021)

Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19 (10/06/2021)

Từ 0 giờ ngày 9-6: cho phép hoạt động tắm biển, bán hàng ăn tại chỗ, cắt tóc và thể thao ngoài trời (09/06/2021)

Huy động tổng hợp nguồn lực chia sẻ với ngân sách để có vắc-xin cho mọi người dân (09/06/2021)

Xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định phòng, chống dịch (04/06/2021)

Kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về (02/06/2021)

Khen thưởng đột xuất cho 03 công chức Sở Tài chính có bài viết tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt năm 2021 (02/06/2021)

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (31/05/2021)

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn giảm nhiều khoản phí, lệ phí (26/05/2021)

Thủ tướng chỉ thị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công (24/05/2021)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: ‘Tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử lần này thành công tốt đẹp’ (24/05/2021)

Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 (21/05/2021)

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid (21/05/2021)

Tất cả các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm cho công nhân (21/05/2021)

Một số điểm mới của Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (12/05/2021)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động của ngành Tài chính (04/05/2021)

Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính (12/04/2021)