Tin tức sự kiện Xem thêm...

Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng (28/11/2019)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (07/11/2019)

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (14/10/2019)

Tuyên bố chung về hỗ trợ Đà Nẵng cải cách quản lý tài chính công của Tổng cục kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO), Ngân hàng thế giới và UBND thành phố Đà NẵngTuyên bố chung về hỗ trợ Đà Nẵng cải cách quản lý tài chính công của Tổng cục kinh tế liên bang Thụ (08/10/2019)

Tập huấn và triển khai phần mềm lập dự toán ngân sách nhà nước (07/10/2019)

Ngành Tài chính đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số (09/09/2019)

Khóa đào tạo khai thác hệ thống Trung tâm trao đổi thông tin và điều hành Ngân sách nhà nước (03/09/2019)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng nhân Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/08/2019)

Một số nội dung cần lưu ý trong việc chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (05/08/2019)

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính - ngân sách thống nhất trong ngành Tài chính (23/07/2019)

Vận hành 06 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn (28/06/2019)

Còn 93 doanh nghiệp phải cổ phần hóa (20/06/2019)

Chế độ thai sản đối với phụ nữ sinh con từ thời điểm ngày 01/7/2019. (11/06/2019)

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với WB xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán công (05/06/2019)

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa Quốc tế năm 2019 (03/06/2019)

Tăng cường thực hiện việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại Sở Tài chính (24/05/2019)

Một số quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên (14/05/2019)

Xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính (25/04/2019)

Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và thời hạn thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (24/04/2019)

Một số điểm mới quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (18/04/2019)