Hỏi đáp

Câu hỏi : Mở mã dự án

Mình ở Ban giải phóng mặt bằng,cho mình hỏi hiện tại Ban mình chuẩn bị triển khai dự án mới cần mở mã dự án, nên nhờ STC hướng dẫn giúp cách mở mã dự án, cảm ơn ạ
Người hỏi: Nguyễn Thị Nga (06/05/2020)

Câu trả lời

Người trả lời: Lê Kim Tuấn Ngày trả lời: 30/06/2020 04:05
Bạn vào Website thủ tục hành chính của thành phố http://tthc.danang.gov.vn/, chọn Sở tài chính và chọn thủ tục cấp mã số, trong đó có hướng dẫn cụ thể cách thức nộp HS trực tuyến. Hoặc gọi về số 02363.863.820 Phòng Tin học và Thống Kê Sở Tài chính để được hướng dẫn, hỗ trợ./.