Hỏi đáp

Câu hỏi : Mua sắm tập trung của quận hải châu và hòa vang

Kính gửi: - Tổ mua sắm tập trung Sở Tài chính TP Đà Nẵng - Tổ mua sắm tập trung UBND Huyện Hòa Vang - Tổ mua sắm tập trung UBND Quận Hải Châu Tôi tên Trần Hồng Minh, đại diện cho đơn vị dự thầu, đang xem xét dự thầu gói thầu MSTT thuộc Quận Hải Châu và Huyện Hòa Vang. Quá trình xem xét hồ sơ mời thầu, tôi chưa rõ thông số kỹ thuật mà bên mời thầu đưa ra về gói thầu mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, cu thể như sau: HSMT của chủ đầu tư (huyện Hòa Vang và Quận Hải Châu) ghi 02 dòng: Hệ điều hành: DOS và Hệ điều hành: Window 10 pro bản quyền. Như vậy, Nhà thầu sẽ dự thầu theo tiêu chí nào, và chủ đầu tư sẽ chấm thầu theo tiêu chí nào (HDH DOS hay Window 10 Pro bản quyền) đề nghị Tổ MSTT làm rõ vấn đề này, vì HĐH DOS và Window 10 Pro bản quyền có giá thành chênh lệch nhau rất nhiều. Chân thành cảm ơn. Mong sớm phúc đáp để biết và tham gia dự thầu gói MSTT của Quận Hải Châu (Huyện hòa vang đã hết thơi gian dự thầu, cũng đề nghị có ý kiến rõ làm cơ sở cho nhà thầu biết trong chấm thầu).
Người hỏi: Trần Hồng Minh (29/08/2018)

Câu trả lời

Người trả lời: Lê Kim Tuấn Ngày trả lời: 04/09/2018 05:01
Hiện nay theo phân cấp về mua sắm tập trung, mỗi quận, huyện có một Tổ MSTT thuôc các quận, huyện, chịu trách nhiệm lập các thủ tục đấu thầu theo quy định.Do đó, với nội dung hỏi trên của ông (bà), không thuộc thẩm quyền trả lời của Sở Tài chính, do đó Sở Tài chính đề nghị nhà thầu có văn bản gửi quận, huyện nơi mình dự thầu đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, hoặc gửi câu hỏi trực tiếp lên trang thông tin điện tử của UBND quận, huyện nơi đơn vị dự thầu để được trực tiếp phúc đáp./.