Hỏi đáp

Câu hỏi : Đối tượng nộp thuế, lệ phí

Kính gửi Sở tài chính TP Đà Nẵng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 có quy định đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế. Nhưng tại địa bàn có phát sinh Chi cục Thuế huyện có xuất bán hóa đơn cho UBND xã và UBND ã nộp các khoản thuế như sau: Đối tượng nộp thuế: UBND xã; Mã số thuế: của UBND xã Chương 856: Mã NDKT 2864 “Lệ phí môn bài”; Mã NDKT 1052 “Thue thu nhap doanh nghiep…”; Mã NDKT 1701 “Thue gia tri gia tang hang SXKD…”. Như vậy, UBND xã có phải là đối tượng được mua hóa đơn hàng hóa dịch vụ tại Chi cục thuế huyện không? Chi cục thuế huyện xuất bán hóa đơn cho UBND xã và UBND xã nộp các khoản thuế, lệ phí trên đúng hay sai?. Nếu đúng/sai thì theo quy định ở văn bản nào? Xin chân thành cảm ơn!
Người hỏi: Hồ Phương Linh (11/10/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 18/10/2017 02:32
Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau: Qua nghiên cứu, Sở Tài chính xét thấy nội dung này thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế thành phố, do đó, đề nghị bạn đọc liên hệ với Cục Thuế thành phố để được giải đáp. Trân trọng!