Tuyển dụng công chức tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2021 

         Về việc tuyển dụng công chức tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2021 Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển   (mẫu kèm theo): Từ ngày 23/9/2021 đến hết ngày 22/10/2021.
          Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Tài chính, tầng 8 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (hoặc gửi theo đường bưu chính). Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng công chức tại Sở Tài chính, đề nghị truy cập website http://taichinh.danang.gov.vn hoặc liên hệ Văn phòng Sở Tài chính, số điện thoại 0236.3822130. 
Các thông tin về  đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức;  nội dung, hình thức thi, điều kiện miễn thi ngoại ngữ,  cách xác định người trúng tuyển; phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm thi theo Kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021.
          Chi tiết Công văn thông báo số  135.TB-STC 29.9.2021 tại đây
           Chi tiết Công văn thông báo số 2796 TB.SNV. 22/9/2021 tại đây
           Quyết định số 3021-QD-UBND 20/9//2021 tại đây