Thông báo mua sắm tài sản năm 2020  

 Dự toán kinh phí mua sắm tài sản năm 2020 của Sở là 50 triệu đồng, với danh mục mua sắm gồm: 01 máy chiếu, 01 máy scan cụ thể như sau:

a) Máy scan:

  - Số lượng: 01 cái.

  - Tên, chủng loại: Máy quét HP Enterprise Flow 5000S4 –L2755A

b) Máy chiếu

- Số lượng: 01 cái.

  - Tên, chủng loại: Máy chiếu đa năng Viewsonic PG707X

Các đơn vị có nhu cầu gửi báo giá về  Sở Tài chính trước 17 giờ 30 ngày 05/12/2020