Thông báo thỏa thuận khung các gói thầu MSTT năm 2020 

Download file đính kèm tại đây
 
Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
 
 
 
Thỏa thuận khung