Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính NSĐP những tháng cuối năm 2020. 

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính  NSĐP những tháng cuối năm 2020 theo Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/07/2020 của Bộ Tài chính.
 
Chi tiết nội dung công văn: userfiles/file/8299-BTC_signed.pdf