Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” 

                                 Kính gửi:
               - Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện;
               - UBND xã, phường.
 
        Ngày 21/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BTC quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” thay thế Quyết định số 42/2005/QĐ-BTC ngày 07/7/2005 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”, Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/5/2019.
         Nhằm kịp thời ghi nhận và động viên sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đương chức hoặc nghỉ hưu thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, kế toán ngân sách phường, xã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Tài chính, trình Bộ Tài chính xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019), Sở Tài chính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, UBND các phường, xã xem xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BTC và gửi về Sở trước ngày 01/6/2019.
          Thủ tục, hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị, danh sách và bản tóm tắt quá trình công tác theo mẫu quy định. Thông tư số 17/2019/TT-BTC và thủ tục, hồ sơ.
          CHI TIÊT: TẢI TẠI ĐÂY