Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-STC ngày 05/12/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

a) Tên đơn vị: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

b) Địa chỉ: Tầng 7, 8 Toà nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Chất lượng

1

Điện thoại di động hiệu Iphone  màu đồng, số Imei: 354387063501731

Chiếc

01

60%

2

Điện thoại di động hiệu Iphone  màu đồng, số Imei: 355690079005921

Chiếc

01

50%

3

Xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo LX, biển kiểm soát: 43R1 - 8891, số máy: 117275, số khung: 117479

Chiếc

01

20%

4

Xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 92M1 - 173.29, số khung: RLCUG0610GY372130, số máy: G3D4E389944

Chiếc

01

50%

5

Xe mô tô Wave alppa biển số 92B1 - 139.32

Chiếc

01

 

6

Xe máy hiệu Wave X BKS 43H5-3178, số khung: 278062, số máy: 0278095

Chiếc

01

10%

3. Giá khởi điểm: 28.045.000 đồng. (Giá này không bao gồm thuế giá trị gia tăng)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

a) Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại thành phố Đà Nẵng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư Pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

đ) Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e) Các tiêu chí khác:

Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập; Ký hợp đồng mua bán đấu giá ba bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

a) Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

b) Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Phòng Quản lý Giá và Công sản, số điện thoại: 02363821784).

Địa chỉ: Tầng 7, 8 Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân.

(Chú ý: Không hoàn lại hồ sơ không được lựa chọn).

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng thông báo để các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký./.