THÔNG ĐIỆP NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 2018 

Ngày 02/3/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 976/BTNMT-TĐKT&TT-TNN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018.
Theo công văn, Ngày Nước thế giới  năm 2018 có chủ đề “Nature for Water” (tạm dịch là “Nước với Thiên nhiên”) hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.
Ảnh: Văn Duyên
Với chủ đề của Ngày Nước thế giới năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn 10 thông điệp chính, chúng tôi xin giới thiệu chi tiết như sau:
Các Thông điệp cho Ngày Nước thế giới năm 2018
1
Did you know that 2/3 of the worlds forests are degraded?
Bạn có biết 2/3 diện tích rừng trên thế giới đã bị suy giảm?
2
Did you know that  around 1.9 billion people live in areas where water  is already scarce?
Bạn có biết khoảng 1,9 tỷ người đang sinh sống ở những vùng khan hiếm nước?
3
Did you know that 2/3 of natural wetlands have disappeared since 1900?
Bạn có biết có tới 2/3 diện tích đất ngập nước tự nhiên đã biến mất từ năm 1900?
4
Did you know that many world heritage sites celebrate water – from spectacular aqueducts to ingenious water mills?
Bạn có biết nhiều di sản thế giới gắn với nước – từ máng dẫn nước kỳ vĩ đến những guồng nước tinh xảo?
5
Did you know that floods, droughts and storms have affected  over 4 billion people and caused 1& trillion of damage in the past 25 years?
Bạn có biết rằng lũ lụt, hạn hán và bão gây ảnh hưởng tới 4 tỷ người và gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đô la trong 25 năm qua?
6
Did you know that restoring ecosystems creates jobs in areas like recreation, fishing, forestry and agriculture
Bạn có biết rằng hệ sinh thái đã tạo ra việc làm cho các ngành như giải trí, đánh bắt cá, lâm nghiệp và nông nghiệp?
7
Did you know that up to 40  billion tons of loose topsoil gets washed into our water every year?
Bạn có biết hàng năm có hơn 40 tỷ tấn đất phủ tơi rửa trôi theo dòng nước?
8
Did you know that 2.1 billion people have no safely-managed drinking water services?
Bạn có biết 2,1tỷ người không thể tiếp cận với dịch vụ cấp nước uống an toàn?
9
Did you know that 80% of all the world’s wastewater flows back into the rivers and oceans without being treated?
Bạn có biết 80% lượng nước thải trên thế giới xả ra song suối và đại dương mà chưa qua xử lý?
10
The answer is in nature – How can we reduce floods, droughts and water pollution? By using the solution we already find in nature.
Câu trả lời chính là tự nhiên – Làm cách nào chúng ta giảm thiểu lũ, hạn hán và ô nhiễmnước? Bằng cách ứng dụng những giải pháp có sẵn trong tự nhiên.
Câu trả lời là ở mẹ thiên nhiên- Làm cách nào chúng ta có thể giảm thiểu lũ, hạn hán và ô nhiễm nước? Bằng cách ứng dụng những giải pháp chúng ta học được từ thiên nhiên.
Câu trả lời chính là tự nhiên – làm thế nào chúng ta có thể giảm thiên tai như hạn hán, lũ lụt, bão và ô nhiễm tài nguyên nước – thông  qua các giải pháp đã có sẵn trong tự nhiên.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục