Thỏa thuận khung mua sắm tập trung cho các cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng năm 2017 - Đợt 2 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục