Văn bản hướng dẫn MSTT năm 2018 

 Các văn bản hướng dẫn mua sắm tài sản theo phương thức tập trung TP Đà Nẵng năm 2018
 
Download tại đây: vanban-huongdan

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục