Lịch công tác tuần - Năm 2018 

 UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
            SỞ TÀI CHÍNH 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Tuần thứ 40
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Tuần thứ 35
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Tuần thứ 30
  
 
                           Tuần thứ 28
 
 
                           Tuần thứ 26
 
                           Tuần thứ 25
 
  
 
                           Tuần thứ 22
 
                           Tuần thứ 21
 
 
 
                           Tuần thứ 18
 
                           Tuần thứ 17
 
 
                           Tuần thứ 19
 
                           Tuần thứ 18
 
                           Tuần thứ 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục