Hội đồng nhân dân với cử tri 

 
Chương trình diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 14/11/2017

 

 

Chương trình do Thường trực HĐND thành phố tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo HĐND thành phố, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các sở ngành cùng đại diện các cử tri.
 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục