Triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu 

              Thực hiệnQuyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng vềviệc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020, Sở Thông tin và Truyền thôngxây dựng Kế hoạch truyền thông, thông tin thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020.
 
              Chi tiết theo file đính kèm: Kế hoạch 757/KH-STTTT ngày 01/8/2017

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục