Lịch công tác tuần - Năm 2017 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
            SỞ TÀI CHÍNH 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục