Đối thoại trực tuyến " Cơ quan thuế đồng hành cùng người nộp thuế thực thi chính sách thuế mới năm 2016" 

Cơ quan thuế đồng hành cùng người nộp thuế thực thi chính sách thuế mới năm 2016
Diễn ra vào lúc: 08:00 - Ngày 23/09/2016

Đó là chủ đề buổi giao lưu trực tuyến với lãnh đạo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nộp thuế vào lúc 8h00 ngày 23/9/2016. Chương trình do Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Nội dung giao lưu trực tuyến lần này tập trung các nội dung:

- Một số nội dung mới về Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 (Luật số 106/2016/QH13, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ);

- Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nộp thuế có thể theo dõi và gửi câu hỏi trực tiếp đến buổi giao lưu trực tuyến bằng cách truy cập địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, gửi thư điện tử về doithoai@danang.gov.vnhoặc gọi số 0511.3.881.888.

 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục