Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên trang Thông tin điện tử, mạng xã hội 

Công văn số 2590/STTTT-TTBCXB - 07/09/2021 - Sở Thông tin và Truyền thông tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục