Phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhân viên giao hàng trong thời gian giãn cách xã hội 

 chi tiết Công văn số 5424/CV-UBND ngày 22/8/2021 tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục