Huy động CBCCVC, NLĐ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Chi tiết Công văn số 5279/UBND-SNV ngày 16/8/2021 tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục