Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 Chi tiết công văn số 7725/UBND-VHXH - 23/11/2020 - UBND thành phố Đà Nẵng tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục