Tuyên truyền một số nhiệm vụ, nội dung (Tuần 46 từ ngày 26/10 - 30/10/2020) 

 - Công văn số 1042/TTCS-TT ngày 23/10/2020 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chi tiết tại đây
- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chi tiết tại đây
- Công văn số 3603/STC-QLNS ngày 21/10/2020 về việc tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chi tiết tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục