Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố ĐN 

 Chi tiết công văn số 3218/STC-VP tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục