Thành lập Tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVD-19 tại thành phố Đà Nẵng 

 Xem chi tiết Quyết định 3273/QĐ-UBND tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục