Hướng dẫn quy định yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong các lĩnh vực (SBN liên thông) 

 Xem chi tiết công văn số 2909/ VP-VHXH tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục