Ban hành quy định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn TPĐN trong tình hình hiện nay. 

 Xem chi tiết Quyết định 3287/QĐ-UBND tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục