Chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP 

 Xem chi tiết công văn 3051/STC-VP tại đây
Chi tiết công văn 5896/UBND-VHXH tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục