Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động 

 Xem nội dung chi tiết công văn số 3205 SYT-NVY tại đây
và Quyết định số 2194 QĐ/ BCĐQG tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục