tuyên truyền chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020 

 Kế hoạch số 25/KH-STC chi tiết tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục