Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường kỷ luật, phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

 Sáng 16-6, phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025, long trọng khai mạc với sự tham gia của 268 đại biểu và 97 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đại biểu lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17-6-2020, Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, và bầu Ban chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiến hành bầu cử trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội thành phố

Với vị trí là cấp ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng và là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối, Đảng ủy Khối các, cơ quan thành phố không có chính quyền cùng cấp, đảng viên trong Khối công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và một số doanh nghiệp, nhiệm kỳ qua, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở đảng có sự gắn bó chặt chẽ và đóng góp quan trọng vào những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với đó, Đảng bộ Khối đã tập trung làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng và đảng viên; khắc phục căn bản việc bí thư cấp ủy không phải là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc phân công thường vụ cấp ủy phụ trách và tham gia sinh hoạt chi bộ với các đơn vị được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Công tác quản lý đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên được quan tâm, tạo cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá đảng viên, nhất là đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác cán bộ theo thẩm quyền. Đảng bộ Khối cũng tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nhất là đối với các tổ chức cơ sở đảng có tính đặc thù; chú trọng công tác chăm lo tạo nguồn và phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.228 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 22,8 % so với Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Ông Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, phát biểu khia mạc hội nghị

Đảng bộ Khối luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương của Trung ương, Thành ủy, các vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm; tích cực đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; nghiêm túc chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra cấp trên. Việc tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát 687 lượt tổ chức đảng và 2.154 lượt đảng viên; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 trường hợp. Kết quả đã xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp theo đúng quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập 13 Đoàn kiểm tra, kiểm tra toàn diện về công tác xây dựng Đảng ở 150 lượt tổ chức đảng trực thuộc để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai có chất lượng, nhất là công tác “dân vận chính quyền” gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây, 3 chống”; góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, của doanh nghiệp và nhân dân.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, sự hướng dẫn và tạo điều kiện của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; sự phối hợp công tác của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành 5/6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điểm lại những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ ra những điểm hạn chế còn tồn tại như: việc nắm bắt diễn biến, đánh giá tình hình và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tính tuyết phục chưa cao; công tác theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên còn nhiều bất cập, nhất là trong việc chấp hành kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật Nhà nước và việc sử dụng, tham gia mạng xã hội; việc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chưa nghiêm túc, còn biểu hiện nể nang, nhất là trong xử lý kỷ luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh đó, tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu chưa thật sự nghiêm túc, từ đó dẫn đến những sai phạm đáng tiếc. Tinh thần, trách nhiệm làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở một số tổ chức đảng trực thuộc thiếu tích cực, sợ trách nhiệm, thiếu chủ động tham mưu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc… ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhận định, Nghị quyết số 43-NQ/TW do Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là văn kiện có tính định hướng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển Đà Nẵng trong thời gian đến. Với đặc thù là một Đảng bộ gồm các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị quan trọng của hệ thống chính trị cấp thành phố, với 97 tổ chức cơ sở đảng và hơn 6.200 đảng viên, trong đó, nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, Đảng bộ Khối có vai trò hết sức quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện và góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, thời gian đến, Đảng bộ Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của mình, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách căn cơ, có hiệu quả 12 chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Trước mắt, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm khôi phục kinh tế - xã hội của thành phố sau đại dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19-5-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng và nhà nước, trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tại từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hình thành chính quyền điện tử, hướng đến mô hình thành phố thông minh. “Cần chấn chỉnh, khắc phục tình trạng giảm sút về ý chí, động lực làm việc, thiếu tích cực, sợ trách nhiệm, thiếu chủ động tham mưu, đề xuất… của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố”, Phó Bí thư Nguyễn Văn Quảng nêu rõ.

Bên cạnh đó, cần phát huy tốt vai trò của Đảng ủy Khối trong lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ, nhất là tham gia ý kiến đánh giá, phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị và Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước” và công tác dân vận chính quyền; công khai, minh bạch các chủ trương, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội để Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân biết, giám sát và phản biện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chấn chỉnh công tác phát ngôn, giữ gìn bảo vệ bí mật Nhà nước và tham gia vào mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tạo sự đồng thuận trong nhận thức, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị. “Đảng ủy Khối cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đảm bảo khách quan, dân chủ; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, không xuê xoa, nể nang, né tránh” Phó Bí thư Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Với truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương và trách nhiệm, sự thống nhất về ý chí và hành động, Phó Bí thư Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân toàn thành phố xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố an bình và đáng sống.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025

* Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, theo hình thức bầu cử trực tiếp.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục