Kế hoạch 5842/ KH-UBND tuyên truyền ASEAN gia đoạn 2019-2020 

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5842/KH-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng. Về việc thực hiện Kế hoạch số 5842/KH-UBND của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền Asean – Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020.

Nhằm tập trung triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020. Chủ đề ASEAN trong năm 2019 được Thái Lan – nước Chủ tịch ASEAN 2019 chọn “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”. Việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 – 2020 thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, khai thác và chú trọng truyền thông mới và mạng xã hội.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục