Thỏa thuận khung Gói thầu 02: Mua sắm tập trung máy tính xách tay thuộc dự toán mua sắm tập trung TSNN đợt 1/2019 


 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 2604/STC-HCSN 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục