Kết quả lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công (máy vi tính xách tay, máy in, máy scan và máy chiếu) phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019) 

Quyết định số 333/QĐ-STC ngày 22/7/2019 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công (máy vi tính xách tay, máy in, máy scan và máy chiếu) phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)
 
 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 333/QĐ-STC

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục