Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019) 

Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 27/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ  hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng quản lý (Đợt 1/2019)
 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 1895/QĐ-UBND

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục