Đảm bảo công tác phối hợp diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019 đạt kết quả tốt nhất 

 Chiều ngày 6-5, Ban Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, với trọng tâm là triển khai kế hoạch chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019.
Theo kế hoạch, việc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019 sẽ diễn ra trong 10 ngày. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Thông qua diễn tập nhằm mục đích bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống bảo đảm xây dựng và hoạt động của hệ thống theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28 ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Yêu cầu đặt ra là hoạt động phối hợp diễn tập phải chặt chẽ, đảm bảo an toàn; triển khai các bước vận hành cơ chế đúng nguyên tắc theo quy định, diễn tập sát tình hình thực tế địa phương. Kế hoạch diễn tập cũng xác định nội dung diễn tập bao gồm hai nội dung lớn là diễn tập điểm quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tình huống A2 và phần thứ hai là diễn tập khu vực phòng thủ.
Theo Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo, quán triệt triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc và khung tập. Đồng thời, làm việc với các địa phương liên quan về huy động lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập. Các khâu chuẩn bị khác cũng được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo công tác phối hợp để việc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019 đạt kết quả tốt nhất./.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục