Chuyển đổi số

80 gian hàng tham gia Surf 2021 dưới hình thức công nghệ ảo trực tuyến(17/11/2021)

Năm 2030: Chúng tôi kỳ vọng dẫn dắt sự phát triển kinh tế số dựa trên đẩy mạnh giá trị gia tăng của các dịch vụ tài chính(11/11/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số tại Bộ Tài chính(10/11/2021)

Ký kết bản ghi nhớ về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021 - 2025(01/11/2021)

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 (21/10/2021)

Chuyển đổi số không chỉ chuyển đổi công nghệ mà là chuyển đổi tư duy(15/10/2021)

Phát triển công nghệ Blockchain: Chìa khóa cho chuyển đổi số(04/10/2021)

Chuyển đổi số góp phần giải quyết điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển Đà Nẵng(04/10/2021)

Năm 2030: Chúng tôi kỳ vọng dẫn dắt sự phát triển kinh tế số dựa trên đẩy mạnh giá trị gia tăng của các dịch vụ tài chính(04/10/2021)

Bộ Tài chính hình thành tài chính điện tử hướng tới tài chính số (Phần 3) (04/10/2021)

Bộ Tài chính hình thành tài chính điện tử hướng tới tài chính số (phần 2)(16/08/2021)

Bộ Tài chính hình thành tài chính điện tử hướng tới tài chính số(16/08/2021)

Giai đoạn 2026 đến 2030: Kho bạc Nhà nước tiếp tục tập trung liên thông dữ liệu số(16/08/2021)

Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ đào tạo sử dụng Cổng công khai NSNN(16/08/2021)

Bộ Tài chính ban hành kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số(16/08/2021)

Tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030(18/07/2021)

Ngày chuyển đổ số thành phố Đà Nẵng(26/03/2021)

Ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động quản lý kinh tế xã hội(23/03/2021)

Phát triển chính phủ điện tử: Ngành Tài chính đã có bước tiến vượt bậc(15/03/2021)

Hội sách online - Bước đi đầu trong chuyển đổi số của ngành xuất bản(12/03/2021)