Phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19(03/12/2021)

Chuẩn bị kỹ phương án chuyển cấp độ dịch lên cấp 1 đối với một số xã, phường đủ điều kiện(24/11/2021)

Triển khai Công điện 8149/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(22/11/2021)

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội(17/11/2021)

Các biện pháp phòng, chống dịch tại phường An Hải Bắc và phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà(16/11/2021)

Quyết định 3398/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19(08/11/2021)

Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cảng cá Thọ Quang(05/11/2021)

Cấp cơ sở cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay(21/10/2021)

Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, các cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch(19/10/2021)

Kiểm soát chặt chẽ người vào thành phố để bảo đảm phòng, chống dịch(13/10/2021)

Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người dân đến/ về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác(13/10/2021)

Hướng dẫn công dân các bước làm thủ tục vào thành phố(30/09/2021)

Công văn tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 và Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng(30/09/2021)

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên trang Thông tin điện tử, mạng xã hội(10/09/2021)

Phối hợp tuyên truyền các chủ trương phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng(01/09/2021)

Sau 8 giờ ngày 26-8-2021: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”(25/08/2021)

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhân viên giao hàng trong thời gian giãn cách xã hội(23/08/2021)

Huy động CBCCVC, NLĐ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19(16/08/2021)

Phân bổ hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân do doanh nghiệp tài trợ trong bối cảnh dịch Covid-19(16/08/2021)

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(03/08/2021)