Thông tin - Tuyên truyền

Tuyên truyền triển khai Quyết định số 874/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(28/10/2021)

Phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(14/10/2021)

ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021(05/10/2021)

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 11 tháng 9 năm 2021(12/09/2021)

Tuyên truyền Thông điệp 5T- “Pháo đài” chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội(09/09/2021)

Tuyên truyền Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố(07/09/2021)

Triển khai thực hiện Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê Điều(05/09/2021)

Triển khai Công văn số 2830/BTPPBGDPL ngày 19/8/2021 của Bộ Tư pháp(25/08/2021)

Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới(24/08/2021)

Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước(24/08/2021)

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 7/2020(19/08/2021)

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 5/2021(19/08/2021)

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 01 và 02/2021(19/08/2021)

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 8/2021(18/08/2021)

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 6/2021(18/08/2021)

Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 4/2021(18/08/2021)

Tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật tháng 3/2021 (18/08/2021)

Tuyên truyền triển khai Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng(17/08/2021)

Tuyên truyền nâng cao hiệu quả triển khai Hiệp định CPTPP và EVFTA(10/08/2021)

Triển khai thông tư số 04/2021/TT-BTP(14/07/2021)