Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” lồng ghép Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng(19/04/2016)

Xử lý quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định: Chuyển biến tích cực(02/03/2016)

Sáng 12-4, đồng loạt 13 phường của quận Hải Châu ra quân thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" kết hợp ra quân phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp".(02/03/2016)

Mở “Kênh giới thiệu dịch vụ” miễn phí để hạn chế dán quảng cáo, rao vặt(02/03/2016)

Công đoàn Sở Tài chính với hội thi “Tiếng hát Công chức Viên chức – Thời trang công sở - Tuyên truyền viên về văn hóa văn minh đô thị 2015” (02/03/2016)

Năm văn hoá, văn minh đô thị: Cử chỉ đẹp, sống văn minh(02/03/2016)

Xây dựng cộng đồng dân cư văn minh đô thị(02/03/2016)

Đoàn viên thanh niên Sở Tài chính hưởng ứng "Năm văn hóa văn minh đô thị" (02/03/2016)

Năm văn hóa, văn minh đô thị ở Đà Nẵng, từ góc nhìn lịch sử(02/03/2016)

Đà Nẵng: Xây dựng văn hóa giao thông - Công tác tuyên truyền đi trước(02/03/2016)

Đoàn viên Sở Tài chính hưởng ứng tháng thanh niên 2016(02/03/2016)

Kế hoạch số 01/KH-STC ngày 16/1/2015 của Sở Tài chính về việc Triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" (25/02/2015)

Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"(25/02/2015)

Kế hoạch Tổ chức triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015"(25/02/2015)