Gởi câu hỏi

Danh mục câu hỏi

Đối tượng nộp thuế, lệ phí

Kính gửi Sở tài chính TP Đà Nẵng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 có quy định đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế. Nhưng tại địa bàn có phát sinh Chi cục Thuế huyện có xuất bán hóa đơn cho UBND xã và UBND ã nộp các khoản thuế như sau: Đối tượng nộp thuế: UBND xã; Mã số thuế: của UBND xã Chương 856: Mã NDKT 2864 “Lệ phí môn bài”; Mã NDKT 1052 “Thue thu nhap doanh nghiep…”; Mã NDKT 1701 “Thue gia tri gia tang hang SXKD…”. Như vậy, UBND xã có phải là đối tượng được mua hóa đơn hàng hóa dịch vụ tại Chi cục thuế huyện không? Chi cục thuế huyện xuất bán hóa đơn cho UBND xã và UBND xã nộp các khoản thuế, lệ phí trên đúng hay sai?. Nếu đúng/sai thì theo quy định ở văn bản nào? Xin chân thành cảm ơn!
Người hỏi: Hồ Phương Linh (11/10/2017) Xem trả lời

Việc giao dự toán cho các trường học

Tại Khoản 10 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 có ghi: ”Đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán NSNN” Tại Khoản 11 Điều 4 giải thích: ”Đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách” Tôi xin hỏi: các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc quận quản lý là đơn vị sử dụng ngân sách - vì được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách. Như vậy các cơ sở giáo dục này là đơn vị dự toán ngân sách và được UBND quận giao dự toán, tôi hiểu như vậy có đúng không? (phòng Giáo dục đào tạo không giao dự toán cho các đơn vị này)
Người hỏi: Phùng Mỹ Hạnh (09/08/2017) Xem trả lời

Chức danh kế toán trưởng ngân sách quận

Hiện ở tại phòng Tài chính – Kế hoạch quận có 02 kế toán trưởng, 01 người là kế toán trưởng ngân sách quận, 01 người là kế toán trưởng nội bộ cơ quan. Xin cho hỏi kế toán trưởng ngân sách quận có thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 không? Nếu không phải thì do văn nào điều chỉnh? Mức phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu?
Người hỏi: Phùng Mỹ Hạnh (19/07/2017) Xem trả lời

Rút dự toán chi chuyển giao

Kính thưa Sở tài chính ! Dự toán chi chuyển giao giữa NS tỉnh/thành phố cho NS huyện nếu không rút hết trong thời gian chỉnh lý thì có được phép xét chuyển sang năm sau hay không? Kính mong quý Sở trả lời sớm . Tôi xin cảm ơn !
Người hỏi: Lê Văn Hiền (30/05/2017) Xem trả lời

Cách tính lương theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định "Đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4 năm 2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4 năm 2016. Mức hưởng chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương", ở đây các khoản phụ cấp lương (nếu có) là phụ cấp nào? Phụ cấp tính theo lương cơ bản (phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hai..) và phụ cấp tính theo % của lương hệ số, phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung (Phụ cấp công vụ, phụ cấp Đảng, Đoàn thể; phụ cấp ưu đãi ngành, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp lâu năm, phụ cấp thâm niên nghề...). Ví dụ: 1 người công tác tại xã biên giới hệ số 2,34, phụ cấp khu vực 0,7, phụ cấp đặc biệt: 50%; phụ cấp thu hút: 70%; phụ cấp công vụ: 25%; phụ cấp ngành: 25%. nếu tính tất cả các khoản phụ cấp trên thì người này không được hưởng chênh lệch. nếu chỉ tính phụ cấp khu vực thì chênh lệch 1 tháng của người này là: (2,34 x 1.150 x 8%+(2,34+0,7) x 1.150)-(2,34 + 0,7) x 1.210 = 32,88 ngàn đồng. Kính mong Sở Tài chính giải đáp thắc mắc của tôi.
Người hỏi: Hoàng Lê Nam (30/05/2017) Xem trả lời

Việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà n

 Tôi xin được phép hỏi: Theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thì mua sắm gas-khí hóa lỏng và xăng, dầu phục vụ chi thường xuyên > 20 triệu có phải tổ chức lựa chọn nhà thầu không; nếu phải lựa chọn thì lựa chọn thế nào và hình thức hợp đồng nào được áp dụng khi giá khí đốt và xăng, dầu tăng giảm liên tục, không ổn định, xin cảm ơn!
Người hỏi: Nguyễn Văn Hùng (30/05/2017) Xem trả lời

Việc thực hiện chi từ nguồn kết dư ngân sách


Đề nghị quý Sở cho độc giả biết về việc thực hiện chi từ nguồn kết dư ngân sách; Sau khi HĐND huyện, HĐND cấp xã ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán năm và số kết dư đã được chuyển 100% vào thu ngân sách năm sau thì có được sử dụng ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực không? hay phải chờ nghị quyết của HĐND tỉnh/ thành phố?
Người hỏi: Hoàng Trọng Lân (30/05/2017) Xem trả lời

Xử lý nguồn làm lương (50%) tăng thu của huyện?

Xin hỏi: nguồn làm lương (50%) tăng thu của huyện có được sử dụng để chi do tăng cán bộ hợp đồng huyện ký không? chi chênh lệch phụ cấp cho cán bộ, công chức khi giao dự toán tính chưa đủ không ạ?
Người hỏi: Nguyễn Quỳnh Thư (28/03/2017) Xem trả lời

Dự toán NSNN hằng năm?

Kính gửi Sở Tài chính! Tôi có vướng mắc rất mong nhận được sự giúp đỡ giải đáp: 1. Đơn vị dự toán phải lập dự toán chi tiết gửi lên phòng TC-KH sau khi nhận được quyết định giao dự toán. Quy định này được thể hiện tại văn bản nào ạ? 2. Phòng TC-KH có phải ra thông báo thẩm định dự toán chi tiết đến mục- tiểu mục đối với các nội dung chi hoạt động ngoài định mức của các đơn vị dự toán không? Rất mong nhận được sự hồi đáp của Quý cơ quan. Xin cảm ơn!
Người hỏi: Mai Văn Tài (28/03/2017) Xem trả lời

trả nợ tiền đất

KÍNH GỞI:SỞ TÀI CHÍNH TP ĐÀ NẴNG BỐ MẸ tôi có nợ tiền sử dụng đất thời hạng 10 năm tính theo giá vàng 98%,MẸ tôi mất đươc 9 năm,BỐ tôi già yếu đã mất được hơn 7 tháng,tôi biết được thông tin sắp đến thời hạng trả tiền cho tp,cuộc sống vơ chồng tôi vẫn còn trẻ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tài chính để sinh hoạt trong cuộc sống,số tiền 69,8 chỉ tính theo giá vàng hiện nay là quá lớn đối với cuộc sống hiện tại của vợ chồng chúng tôi. CÓ thể cho vợ chồng tôi gia hạng thời gian trả nợ chậm vài năm để vợ chồng tôi có khoãn thời gian chăm lo cho cuộc sống và trả nợ tiền nợ đất cho tp. Nay tôi xin hỏi tp có chinh sách nào giúp hoặc hổ trợ để gia đình chúng tôi để giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiên tại. cám ơn quý sở,rất mong được hồi âm sớm
Người hỏi: LÊ NGỌC QUANG HẢI (17/03/2017) Xem trả lời

Kinh phí trợ cấp đi học 2016

Năm 2014 - 2016 vợ tôi (đang công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao) được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, đến nay được biết UBND có Q đ 8457/QĐ- UBND ngày 8/12/16 về việc trợ cấp đi học, tuy nhiên Sở VH-TT lại không có trong danh sách, vậy trường hợp của vợ tôi và các người khác trong Sở được giải quyết như thế nào ( các bạn trong lớp ở các Sở ngành khác đều được nhận khoản trợ cấp này). Tệp tin đính kèm
Người hỏi: Nguyễn vân thành (27/02/2017) Xem trả lời

Chính sách trả nợ tiền đất TĐC hộ chính

Tôi xin trình bày với Sở Tài chính như sau: Nhà tối giải tỏa, được phân lô B2.2 vào ngày 05/09/2006 tại KDC Phần Lăng 2, . P. An Khê. DT thu hồi 111m2, đền bù được 94 triệu. TP cấp lô chính 100m2, bán lại 159 triệu. Vì quá khó khăn nên tôi nợ 10 năm. Đến nay, vừa nghe được thông tin TP áp khung giá mới, tôi xuống 57 Quang Trung té ngửa được báo là phải trả 528 triệu. Tiền đâu trả nổi. Ba tôi là cộng sản thương binh, chiến đấu hơn 15 năm, cũng may còn sống trở về, nay đã mất tròn 1 năm, nhưng không thấy TP có ưu đãi gì về trường hợp của tôi. Tôi cũng vừa được biết thông tin này: http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/chi_dao_dieu_hanh?p_pers_id=&p_folder_id=2234225&p_main_news_id=94531380 Cho hỏi: Tôi có được trả theo chủ trương trên không, tôi có xuống 57 Quang Trung hỏi thì họ nói phải trả theo khung giá đất 2017, vì chưa có giá đất nên khả năng ít nhất là 528 triệu. Sao tôi trả cho nổi. Nếu được trả theo vàng 98% thì nhà tôi phải trả hơn 310 triệu. Nếu được tôi sẽ vay mượn để trả theo chủ trương này. Chủ trương ban hành đã lâu nhưng chừ nhà tôi mới biết. Xin sở tài chính trả lời sớm! Trân trọng cảm ơn.
Người hỏi: Ngô Tấn Phục (27/02/2017) Xem trả lời

KP NSNN cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho các cơ sở giáo dục công lập

Kính gửi: Sở Tài chính Tp Đà Nẵng, Cho tôi xin hỏi về thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 với nội dung hạch toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho các cơ sở giáo dục công lập (đơn vị dự toán được nhà nước đảm bảo chi bao gồm chi thường xuyên và chi ĐT XDCB) đúng hay sai: Theo tôi được hiểu tất cả các khoản thu học phí được nộp vào tài khoản thu học phí của đơn vị mở tại KBNN hoặc tại khoản mở tại ngân hàng. Nhưng trong đó có những đối tượng hưởng chính sách miễn, giảm học phí thì được ngân sách nhà nước thực hiện chính sách cấp bù tiền học phí miễn, giảm được cân đối trong dự toán kinh phí hàng năm đã được phân bổ cùng thời điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tại đơn vị. Khi rút dự toán kinh phí cấp bù tiền học phí miễn, giảm phải gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch bản tổng hợp đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm thì lập Giấy rút dự toán ngân sách (mẫu số C2-02/NS) trích chuyển qua tài khoản 3712 học phí của đơn vị. Như vậy, nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho các cơ sở giáo dục công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí được hạch toán vào tài khoản thu học phí (TK 3712) của đơn vị và được tự chủ sử dụng theo quy định Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Cảm ơn!
Người hỏi: Hồ Phương Linh (21/02/2017) Xem trả lời

chi phí kiểm toán theo Thông tư 09/2016/TT-BTC có hiệu lực (ngày 05/3/2016)

Cho tôi hỏi những Hồ sơ quyết toán nhận tại Phòng Tài chính - Kế hoạch sau ngày Thông tư 09/2016/TT-BTC có hiệu lực (ngày 05/3/2016) thì chi phí kiểm toán có tính lại theo Thông tư mới không? Mặc dù Hợp đồng kiểm toán và thời gian thực hiện kiểm toán là trước ngày 05/3/2016.
Người hỏi: Nguyễn Thị Thanh Trang (17/02/2017) Xem trả lời

Lập dự toán theo thông tư 139/2010/tt-btc

Kính gửi Sở Tài chính: Trường hợp trung tâm bồi dưỡng chính trị có tổ chức các lớp học ngắn hạn (Lớp QPAN, lớp cho hội phụ nữ ...) lập dự toán theo thông tư 139/2010/tt-btc, trường tôi có thể dùng nguồn tiền đào tạo này ( nguồn kinh phí không thường xuyên) để chi tăng giờ cho giáo viên đứng lớp ở các lớp đào tạo ngắn hạn này không hay phải dùng nguồn thường xuyên để thanh toán tăng giờ cho giáo viên dạy các lớp này Tôi xin cảm ơn!
Người hỏi: Đoàn Thảo Chi (16/02/2017) Xem trả lời

Về Quyết định số 1600/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông

Kính gửi Ban biên tập: Tôi hiện đang công tác tại Phòng Tài chính kế hoạch. Tôi xin hỏi: Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tại trang 14 của Quyết định có nêu như sau " 6. Cơ chế đầu tư: Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban QL Chương trình mục tiêu quốc gia xã do UBND xã quyết định thành lập..' như vậy tôi xin hỏi khi phòng Tài chính Kế hoạch chúng tôi tham mưu cho UBND quận, huyện phê duyệt báo cáo KTKT công trình, trong đó có giao cho Ban quản lý xã làm chủ đầu tư thì có trái với quy định của Luật Xây dựng không và Ban quản lý cho được hưởng chi phí quản lý dự án như trong dự toán được duyệt hay không ? Trân trọng cảm ơn và mong sớm có câu trả lời.
Người hỏi: Nguyễn Hoàng Long (16/02/2017) Xem trả lời

Quĩ dự phòng ổn định thu nhập của đơn vị sự nghiệp chuyển đổi có được chia số dư không?

Xin quí Sở cho hỏi về công tác chuyển đổi đơn vị sự nghiệp. Tại khoản 9 điều 8 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg thì nói là có nguồn thu từ quĩ dự phòng ổn định thu nhập. Vậy quĩ dự phòng ổn định thu nhập của đơn vị sự nghiệp chuyển đổi có được chia số dư không
Người hỏi: Hà Văn Luyến (06/12/2016) Xem trả lời

Doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV) đang thực hiện phương án cổ phần hóa 100% vốn nhà

Theo quy định doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV) đang thực hiện phương án cổ phần hóa 100% vốn nhà nước (đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa) có được thực hiện dự án đầu tư dài hạn không (vd như xây dựng nhà hàng, khách sạn...)? trường hợp được thì áp dụng quy định nào? nếu không được thì quy định nào?
Người hỏi: Mai Văn Toàn (06/12/2016) Xem trả lời

Thắc mắc về trích để lại thực hiện Cải cách tiền lương từ khoản thu phí, lệ phí

UBND quận, huyện giao dự tóan hàng năm cho ngân sách cấp xã trong đó có nguồn thu phí, lệ phí để lai cấp xã 100%.Cuối năm tổng nguồn thu ngân sách xã thực hiện không đạt so với dự toán nhưng khoản thu phí, lệ phí vượt dự toán.Do tổng thu ngân sách xã không đạt so với dự toán nên không thực hiện trích 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương. Ngân sách cấp trên cấp bù đủ 100% nhu cầu cải cách tiền lương cho xã.Theo quy định, những cơ quan đơn vị có nguồn thu được để lại phải trích 40%( trong đó có phí, lệ phí) để thực hiện cải cách tiền lương.Trong trường hợp này, đề nghị Bộ tài chính cho biết xã có phải trích 40% từ khoản thu phí, lệ phí để thực hiện cải cách tiền lương hay không, nếu phải trích thì trích 40% của tổng thu phí, lệ phí hay 40% của số chênh lệch thu phị lệ phí. Chân thành cám ơn quý cơ quan
Người hỏi: Hoàng Thảo Trang (06/12/2016) Xem trả lời

Thắc mắc về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Kính gửi quý Sở! Trong quá trình nghiên cứu thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (sau đây tôi gọi tắt là Thông tư) tôi có vấn đề vướng mắc cần giải đáp như sau: Tại mục 1 điều 21 của Thông tư tôi xin trích dẫn "Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Bảng Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán" và tại điểm a mục 1 điều 21 của Thông tư thì định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Kttpd) và định mức chi phí kiểm toán (Kkt) được xác định theo công thức nội suy có tham số Gi là tổng mức đầu tư của dự án cần tính. Tại mục 4 điều 4 chương II Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng. Mà tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Như vậy để xác định được tổng mức đầu tư xây dựng thì phải xác định được chi phí khác hay phải xác định được chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán có nghĩa là phải xác định được định mức Kttpd và Kkt, để xác định được Kttpd và Kkt thì phải xác định được tổng mức đầu tư xây dựng, do đó các chi phí đang trong một vòng lặp không có điểm dừng. Vì vậy tôi không thực hiện được việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng. Tôi kính mong quý Sở giải đáp và hướng dẫn tôi cách xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán cho đúng theo quy định. Rất mong nhận được hồi âm sớm nhất của quý Sở. Tôi chân thành cảm ơn quý Sở!
Người hỏi: Đặng Văn Long (06/12/2016) Xem trả lời