Phần mềm tài chính

# Tên phần mềm Phiên bản Mô tả Tải về
1 Tabmis 26.7.2016 26.7 Hướng dẫn xử lý lỗi Tabmis: Tải host này về máy, bỏ vào thư mục C:\Windows\System32\Drivers\etc Tải về
2 Teaview 3 Teaview 3 Teaview 3 Tải về
3 Quản lý ngân sách 8.0 8.0 Quản lý ngân sách 8.0 Tải về
4 Nâng cấp TABMIS ngày 02/05/2013 1 Hướng dẫn nâng cấp TABMIS ngày 02/05/2013 Tải về
5 Kế toán xã 4.3 4.3 Kế toán xã 4.3 Tải về
6 Hỗ trợ từ xa mạng nội bộ các phòng Tài chính Hỗ trợ từ xa mạng nội bộ các phòng Tài chính Tải về
7 Kế toán HCSN 7.2 7.2.7 IMAS phiên bản FOX theo QĐ33 và QĐ120 Tải về
8 Kế toán ngân sách xã 5.5 5.5.7 Cập nhật thay đổi theo TT146/2011/TT-BTC Tải về
9 Kế toán HCSN 8.5 8.5 Phần mềm kế toán HCSN 8.5 - 3863.820 Tải về
10 Sửa lỗi Tabmis từ ngày 14/10/2012 Copy file này vào thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc Tải về
11 Phần mềm hỗ trợ từ xa Teamview Hỗ trợ từ xa qua internet Tải về
12 Hướng dẫn truy cập vào hệ thống TABMIS 1.0 Hướng dẫn truy cập vào hệ thống TABMIS Tải về
13 Bảng tính chế độ tinh giản biên chế 1.0 Bảng tính chế độ tinh giản biên chế Tải về
No rows match the filter...